THE METROPOLE

No. 37 Hoang Van Thu, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
0934 052 444
Tiếng Việt Tiếng Anh
THE METROPOLE

Dự án: THE METROPOLE

Chủ Đầu Tư: Sơn Kim Land

Vị Trí: Thủ Thiêm -  TpP.Thủ Đức

Nhà Cung cấp cốp pha phủ phim: LTC TRADE

Dự án khác
Zalo
Hotline